Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
Stołówka szkolna


Dwudaniowe obiady wydawane są:
klasy I - III godz. 10.35 - 10.55
klasy IV - V godz. 11.40 - 12.00
klasy VI - VIII godz. 12.45 - 13.05


Rodzice dzieci korzystających z obiadów zobowiązani są do zapisu dziecka na nowy rok szkolny.


KOMUNIKAT
dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających
ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020


Wpłaty za obiady w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły
lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie
ING Bank Śląski o/Będzin
Nr konta: 81 1050 1227 1000 0023 0093 6008

Tytuł: wpłata za obiady + miesiąc 2020 r. + imię i nazwisko dziecka

Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi 88,00 zł.

Jadłospis dla uczniów klas I - VIII
Lista alergenów

W przypadku nieobecności dziecka, należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Pierwszym dniem odliczenia jest dzień następny od dnia zgłoszenia. Kwota za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od należności w następnym miesiącu.