Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
Przetarg na dostawę sprzętu multimedialnego
w ramach programu AKTYWNA TABLICAZapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy