Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
RADA RODZICÓW


Przewodniczącą Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Joanna Lemańska

Telefon kontaktowy: 663- 954- 005

Informujemy, że istnieje możliwość dokonywania indywidualnych wpłat na Radę Rodziców
na numer konta: 29 1560 1010 0000 9010 0023 9392
Getin Bank o/Będzin

W tytule przelewu należy wpisać informację: Wpłata na Radę Rodziców + imię i nazwisko dziecka
+ klasa, do której uczęszcza np. Jan Kowalski klasa Ia


Powrót do strony głównej