Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w BędzinieNABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Informacja szczegółowa nt. rekrutacji na rok szkolny 2019_2020

Harmonogram rekrutacji 2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego_2019.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego_2019.doc

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego_2019.pdf
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego_2019.doc

Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu.pdf
Oświadczenie o pobieraniu nauki, zatrudnieniu.doc

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata.doc

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.doc

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola_2019.pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola_2019.doc