Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w BędzinieZAPISY UCZNIÓW DO KLAS I

OGŁOSZENIE O ZAPISACH UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych_2019_informacja szczegółowa

Zgłoszenie do klasy I SP_2019.pdf
Zgłoszenie do klasy I SP_2019.doc

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej_2019.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej_2019.doc

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata_kryterium nr 1.pdf
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata_kryterium nr 1.doc

Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata_kryterium nr 2.pdf
Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata_kryterium nr 2.doc

Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły_kryterium nr 3.pdf
Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły_kryterium nr 3.doc