Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
Świetlica szkolna


"NASZA ŚWIETLICA"

W tej naszej świetlicy
zawsze jest wesoło.
Nikt nie siedzi w kącie,
dużo zajęć wkoło.
Panie "Świetliczanki"
jak te wróżki z nieba,
Doradzą, pomogą
zawsze kiedy trzeba.
I choć czasu mało,
bo nauki dużo
zajęcia w świetlicy
nigdy nas nie nudzą.
Życzę wszystkim wkoło,
co do szkoły chodzą
Aby ich świetlice,
były takie "wporzo".

Świetlica szkolna w bieżącym roku szkolnym prowadzona jest przez Agnieszkę Klizę, Natalię Rędziniak, Ewę Gacka, Kamilę Rybarz, Agnieszkę Wątrobską i Mariolę Bem.

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00.
W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa dzieci, do celów świetlicy szkolnej przeznaczone zostały dwa pomieszczenia na parterze, które zajmują uczniowie klas I-III.
W trakcie zajęć rozwijane są zainteresowania uczniów. Wychowawcy prowadzą gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, ruchowe, komputerowe, zabawy rozwijające koncentrację i spostrzeganie oraz twórcze myślenie. Uczniowie korzystają z pomocy wychowawców w czasie nauki i odrabiania prac domowych.
W szkole prowadzona jest stołówka, w której uczniowie mają możliwość zjedzenia dwudaniowego posiłku w czasie przerwy obiadowej.
Godziny wydawania obiadów:
klasy I - II - trzecia przerwa międzylekcyjna
klasy III - IV - czwarta przerwa międzylekcyjna
klasy V - VIII - piąta przerwa międzylekcyjna

Aby zgłosić dziecko na zajęcia świetlicowe, należy dostarczyć do wychowawców świetlicy wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej).

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
oraz regulamin korzystania ze świetlicy