Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w BędzinieWYKAZ WYCHOWAWCÓW KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa Ia - Agata Boruta
Klasa Ib - Anna Błachowicz
Klasa Ic - Iwona Mróz
Klasa IIa - Agnieszka Fortuna
Klasa IIb - Ewa Gacka
Klasa IIIa - Mariola Bem
Klasa IVa - Bożena Bałaga
Klasa IVb - Ewa Kilian
Klasa IVc - Dominika Kowalik - Surma
Klasa IVd - Karolina Szmigiel
Klasa Va - Bartosz Mizera
Klasa Vb - Aneta Taraszka
Klasa VIa - Alicja Nowak
Klasa VIb - Renata Adamska
Klasa VIc - Wiesława Dubińska
Klasa VIIa - Anna Borowska
Klasa VIIb - Danuta Bartosik
Klasa VIIIa - Monika Rychel
Klasa VIIIb - Urszula Trzęsicka

Plan lekcji 2018/2019

Wykaz podręczników na rok szk. 2018/2019