30 listopada z okazji andrzejek uczniowie klas 4-8 przygotowali tradycyjne wróżby oraz przepowiednie.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną tegoroczne andrzejki przebiegały w zmienionej formule, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi klasami.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem jest pani Alicja Nowak uczniowie poszczególnych klas przygotowali i pięknie udekorowali andrzejkowe stanowiska z wróżbami, których ciekawi byli nie tylko ich koledzy i koleżanki, ale również nauczyciele. Podczas wspólnej zabawy można było również podziwiać fantazyjne kostiumy uczniów, zjeść ciasteczko z wróżbą, czy zajrzeć w głąb szklanej kuli, która przewidzi niezapowiedzianą dla klasy kartkówkę 😊.

Jury, w skład którego weszli wszyscy nauczyciele nadzorujący przebieg wydarzenia, podjęło decyzję, że I miejsce w konkursie na najciekawsze stanowisko andrzejkowe otrzymuje klasa IV b, II miejsce otrzymuje klasa IV c, a III miejsce klasa VIII a.

Zwycięzcom gratulujemy !!!