„Raz i dwa, i trzy, i cztery, umiem składać już litery.

Beczka, rzeczka, kaczy kuper, Czytanie jest super!”

😍📖 Ostatni wers tego wierszyka to tytuł książki Munro Leaf, którą z uczniami klas pierwszych 10 grudnia czytała bibliotekarka. Uczniowie wysłuchali opowieści o tym, do czego przydaje się czytanie, i że może dać nam ono dużo radości.  Opowieści o czytaniu były wprowadzeniem do uroczystego wręczenia uczniom klas pierwszych Wyprawki Czytelniczej, na którą składa się książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Ten zestaw ma rozbudzić w uczniach fascynację światem liter, których jest co prawda tylko 32, ale potrafią opisać wszystko! Książki trafiły do uczniów w ramach kampanii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.