Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się do osób zainteresowanych udzieleniem pomocy dzieciom i młodzieży – uchodźcom z Ukrainy w formie wolontariatu edukacyjnego o rejestrację w bazie danych stworzonej w ramach akcji #SzkołaDlaWas.
Link do formularza internetowego służącego zbieraniu zgłoszeń wolontariackich:
formularz