Dnia 14 marca 2022 r. został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs plastyczny inspirowany muzyką pt.: „Krajobraz jak obraz” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie.

Głównymi celami konkursu było:

  • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej  pięknem muzyki.
  • Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych.
  • Poszukiwanie ciekawych  faktur  i materiałów. Łączenie ich ze sobą tak , by stanowiły : kompozycję  barw  występujących w budzącej się do życia przyrodzie wiosną jesienią i latem.                             

Konkurs był adresowany do uczniów klas I-III, którzy przy dźwiękach wiosennej muzyki ,  różnorodnymi technikami zaprezentowali krajobraz jak obraz w przestrzennej kompozycji plastycznej.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie i pochwałę.

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić laureatów w trzech grupach wiekowych:

                  KLASA I              I MIEJSCE        Liliana Pikuła  Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie

                                              II MIEJSCE       Szymon Król  Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie

                                              III MIEJSCE      Marta Baron  Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie

                  KLASA II             I MIEJSCE        Magdalena Latos Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie 

                                              II MIEJSCE       Hubert Pogoda  Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie

                                              III MIEJSCE      Alicja Bober  Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie

                                              WYRÓŻNIENIE Agata Zaskórska Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie

                  KLASA III            I MIEJSCE        Igor Wlazło Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzin                                              

                                              II MIEJSCE       Zofia Pawełczyk Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie

Laureaci konkursu oraz wyróżnione dzieci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Odbiór możliwy będzie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie od dnia  17 marca 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszystkim dzieciom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie
i życzymy dalszych sukcesów z plastyczną przygodą.