Tolerancja to uznanie, akceptacja i poszanowanie indywidualnych różnic między ludźmi. W naszej szkole tolerancyjną postawę kształtujemy codziennie. Przez najbliższe półtora miesiąca zajmiemy się tym dokładniej. Mamy ku temu szczególne okazje: 21.03 będziemy obchodzić Światowy Dzień Zespołu Downa, 2.04Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz 5.05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W związku z tymi świętami nauczyciele wspomagający i pedagog szkolny przygotowali cykl działań podnoszących świadomość na temat neuroróżnorodności. Szczegóły wkrótce!