21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta nawiązuje do obecności dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów u osób z Zespołem Downa. Ideą tego święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o chorobie, potrzebach i prawach osób nią dotkniętych. Symbolem tego dnia są skarpetki nie do pary będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego osób z Zespołem Downa. Z tej okazji w naszej szkole zapanował skarpetkowy zawrót głowy a pod kierunkiem nauczycieli wspomagających i pedagoga szkolnego uczniowie poznali bliżej zagadnienie trisomii 21.