W dniu 6 maja uczniowie wszystkich klas IV uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Śląskiego.

Pierwszym punktem wizyty w Muzeum były zajęcia edukacyjne. Pierwsza grupa uczniów brała udział w warsztatach „Na tropie Tomka”. Celem zajęć było przybliżenie uczestnikom przyrody i kultur kontynentów, które przemierzał Tomek Wilmowski – bohater książek Alfreda Szklarskiego. Uczniowie musieli wykazać się  samodzielnością w pracy z ekspozycją – rozwiązywali ciekawe zadania na kartach pracy. Rywalizacja przysporzyła uczestnikom wiele radości i wyzwoliła i niezwykłe emocje.

Dlaczego duże miasta rozwijały się na Śląsku? Dlaczego górnicy nosili wąsy? Kto mieszkał w familoku? Na obiad karmidle czy rolada? – z tymi pytaniami musiała zmierzyć się druga grupa uczniów podczas warsztatów „Z kopalni do familoka”. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z przestrzeniami istotnymi dla kultury Górnego Śląska: domem, kopalnią, jak i znaczeniem rodziny.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie wnętrz Muzeum Śląskiego. Uczniowie wysłuchali opowieści o początkach górnictwa i o jego wpływie na krajobraz Śląska. W czasie zajęć poznali specyfikę pracy w kopalni, zwyczaje w niej obowiązujące, niebezpieczeństwa, jakie czyhały na górników. Dowiedzieli się, jak odreagowywali stres z tym związany. Zajęcia zakończyły się grą typu memory dotyczącą Śląska.

Ostatnim punktem programu wycieczki była wizyta i zakupy w sklepie muzealnym oraz posiłek w miejscowym bistro.

Pełni nowych wrażeń i wyposażeni w ciekawe informacje uczniowie już myślą o następnej wycieczce.