Laboratoria Przyszłości, to program skierowany do szkół podstawowych. Ma na celu budowanie i rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród dzieci i młodzieży.

               W ramach programu nasza szkoła pozyskała środki finansowe 116 100 zł. na zakup wyposażenia pracowni technicznej oraz na rozwój umiejętności praktycznych i technicznych wśród uczniów.

Zakupiono:

– sprzęt audio – video

– długopisy 3d

– drukarkę 3d

– stacje lutownicze

– narzędzia warsztatowe i inne.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć i rozwijanie zainteresowań manualnych i technicznych uczniów.