Rada Rodziców

Przewodniczącym Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 jest Pan Marek Jączyk

e-mail: rada.rodzicow@sp8bedzinpl.onmicrosoft.com

Informujemy, że istnieje możliwość dokonywania indywidualnych wpłat na Radę Rodziców
na numer konta: 29 1560 1010 0000 9010 0023 9392
Getin Bank o/Będzin

W tytule przelewu należy wpisać informację: Wpłata na Radę Rodziców + imię i nazwisko dziecka
+ klasa, do której uczęszcza np. Jan Kowalski klasa Ia