RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie:

  1. Przewodnicząca – Tatiana Kubacka
  2. Zastępca przewodniczącego – Joanna Nowak
  3. Sekretarz – Małgorzata Zaczyk.