Godziny przyjęć pielęgniarki szkolnej

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Seifried pracuje:

poniedziałek godz. 7.25 - 10.30
środa godz. 7.25 - 9.25 i 11.45 - 15.00
czwartek godz. 7.25 - 10.30