Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych jest dostępna w przedsionku budynku szkoły.

OGŁOSZENIE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
im. JANA PAWŁA II W BĘDZINIE, UL. ORLA 4

OGŁASZA

ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS I
Rocznik: 2014 – siedmiolatki

                                   Rocznik: 2015 sześciolatki – na wniosek rodziców


1. Rodzice kandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 15 lutego 2021 roku do 22 marca 2021 roku.


2. Rodzice kandydata, niezainteresowani zapisem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 1 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku.

3. Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych

w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami.


4. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do szkoły w kopercie opisanej:

-„Zgłoszenie kandydata do klasy I” (dzieci z obwodu SP8)

– „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I” (dzieci spoza obwodu SP8)

i wrzucić do skrzynki podawczej w przedsionku szkoły, w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.


5. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek można również przesłać pocztą mailową na adres szkoły: sp8@sp8bedzin.pl W temacie maila proszę wpisać: „Zgłoszenie kandydata do klasy I” lub „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I”.


Zgłoszenia lub wnioski o przyjęcie kandydata można pobrać osobiście w szkole lub ze strony Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie: www.sp8bedzin.pl , zakładka Rodzice, zapisy do klasy pierwszej.

Dokumenty do pobrania