Informacje dotyczące świetlicy

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja kandydatów do klasy I

Informacja dotycząca stypendium

Oświadczenia i zgody

1. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (zgoda na udział w wycieczce, konkursie, uroczystości itp.).pdf

    Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (zgoda na udział w wycieczce, konkursie, uroczystości itp.).docx

2. Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii.pdf

   Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii.docx

3. Rezygnacja z uczęszczania na lekcje religii.pdf

   Rezygnacja z uczęszczania na lekcje religii.docx

4. Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf

   Upoważnienie do odbioru dziecka.docx

5. Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.pdf

   Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.docx

6. Zgoda na sprawdzanie czystości skóry głowy/fluoryzację zębów.pdf

   Zgoda na sprawdzanie czystości skóry głowy/fluoryzację zębów.docx

7. Zgoda na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka.pdf

   Zgoda na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka.docx

8. Zgoda na kontakt z rodzicem.pdf

   Zgoda na kontakt z rodzicem.docx

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku absolwenta.pdf

   Zgoda na wykorzystanie wizerunku absolwenta.docx

10. Zgoda na udział dziecka w wycieczce.pdf

   Zgoda na udział dziecka w wycieczce.docx

11. Zgoda na udział dziecka w konkursie.pdf

   Zgoda na udział dziecka w konkursie.docx

12. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (Rada Rodziców).pdf

   Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (Rada Rodziców).docx

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

14. Umowa użyczenia podręczników.pdf

   Umowa użyczenia podręczników.docx

15. Informacja do dziennika oddziału.pdf

   Informacja do dziennika oddziału.docx

16. Karta zgłoszenia dziecka na obiady

17. Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe

18. Zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy (tylko uczniowie klas II – III)

19. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi Covid-19.pdf

   Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi Covid-19.doc

20. Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych.pdf

   Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych.docx

21. Zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego.pdf

   Zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego.docx

22. Wniosek o objęcie dziecka pomocą pedagogiczno-psychologiczną.pdf

   Wniosek o objęcie dziecka pomocą pedagogiczno-psychologiczną.doc

23. Podanie rodzica o przyznanie kształcenia specjalnego.pdf

   Podanie rodzica o przyznanie kształcenia specjalnego.doc