KADRA PEDAGOGICZNA – 2020/2021

Mariola Kidawa – dyrektor

Krystyna Król – wicedyrektor

Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
Adamska Renata
język angielski
Bachowski Artur
nauczyciel wspierający
Baran Adam
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Bartosik Danuta
informatyka, matematyka
Bem Mariola
edukacja wczesnoszkolna
Bengier Monika
plastyka, nauczyciel świetlicy
Błachowicz Anna
edukacja wczesnoszkolna
Bochenek-Puławska Magdalena
muzyka, nauczyciel świetlicy
Borowska Anna
język angielski, język polski
Boruta Agata
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Dałek Joanna
matematyka
Dreling Magdalena
nauczyciel wspierający
Dubiński Przemysław
informatyka, nauczyciel świetlicy
Fortuna Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna
Gacka Ewa
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Gądek Zbigniew
przyroda, chemia
Gwiazda Marta
doradztwo zawodowe, nauczyciel wspierający
Jabłońska Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna
Kędzior Anna
nauczyciel wspierający
Kidawa Mariola
dyrektor szkoły, matematyka
Kilian Ewa
wychowanie fizyczne, tyflopedagog, surdopedagog
wychowanie do życia w rodzinie
Kowalik – Surma Dominika
historia, wiedza o społeczeństwie
Król Krystyna
z-ca dyrektora, historia
ks. Kuzia Jakub
religia
Lizoń Agata
pedagog
Mikołajczak Maciej
wychowanie fizyczne
Ignalska Sonia
nauczyciel świetlicy
Mróz Iwona
edukacja wczesnoszkolna
Nowak Alicja
język angielski
Onyszczuk Natalia
biologia
Pilawska Karolina
język niemiecki
Pustelnik Agnieszka
nauczyciel specjalista
Rychel Monika
język polski
Suszyńska Dorota
nauczyciel świetlicy
Szczerba Marta
język polski
Szczupider Jolanta
logopeda
Szmigiel Karolina
język polski
s. Szmigiel Monika
religia
Taraszka Aneta
matematyka, fizyka
Trzęsicka Urszula
przyroda, geografia, technika
Tumas-Matuszewska Izabela
bibliotekarz
Zadroż Ewelina
edukacja wczesnoszkolna
Zatoń Radosław
wychowanie fizyczne