KADRA PEDAGOGICZNA – 2023/2024
Karolina Siwy – Dyrektor Alicja Nowak – Wicedyrektor
Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
nauczyciela:
Adamska Renata
język angielski
Baran Adam
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Baran Agata
pedagog
Bartosik Danuta
informatyka, matematyka
Bednarczyk Szymon
historia, wiedza o społeczeństwie
Bengier Monika
plastyka, nauczyciel świetlicy
Błachowicz Anna
edukacja wczesnoszkolna
Bochenek-Puławska Magdalena
muzyka, nauczyciel świetlicy
Borowska Anna
język angielski, język polski
Boruta Agata
edukacja wczesnoszkolna
Dałek Joanna
matematyka
Dubiński Przemysław
informatyka, technika
Fortuna Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Gacka Ewa
edukacja wczesnoszkolna
Gajewska Ewa
psycholog
Gądek Zbigniew
chemia
Gwiazda Marta
doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia
Gwóźdź-Ukuś Kamila
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia
Ignalska Sonia
nauczyciel świetlicy
Jabłońska Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Kędzior Anna
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia, pedagog specjalny
Kilian Ewa
wychowanie do życia w rodzinie
Kita Martyna
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia
Kowalik – Surma Dominika
historia, wiedza o społeczeństwie, terapia pedagogiczna
Łydka Agnieszka
biologia
Mikoda Klaudia
 język angielski
Mikołajczak Maciej
wychowanie fizyczne, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna
Mróz Iwona
edukacja wczesnoszkolna
Nowak Alicja
wicedyrektor, język angielski
Pajdak Bartosz
historia
Pustelnik Agnieszka
nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia
Rychel Monika
język polski
Siuda Karolina
język niemiecki
Siwy Karolina
dyrektor, przyroda, geografia, oligofrenopedagog
Skrzeczkowska Karolina
nauczyciel świetlicy
Suszyńska Dorota
nauczyciel świetlicy
Szmigiel Karolina
język polski
s. Szmigiel Monika
religia
Taraszka Aneta
matematyka, fizyka
Trzęsicka Urszula
przyroda, geografia, technika
Tumas-Matuszewska Izabela
bibliotekarz
Zadroż Ewelina
edukacja wczesnoszkolna
Zatoń Radosław
wychowanie fizyczne
ks. Żuławiński Andrzej
religia