KADRA PEDAGOGICZNA – 2021/2022
Karolina Siwy – Dyrektor
Alicja Nowak – Wicedyrektor
Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
Adamska Renata
język angielski
Bachowski Artur
nauczyciel wspierający
Baran Adam
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Baran Agata
pedagog
Bartosik Danuta
informatyka, matematyka
Bednarczyk Szymon
historia
Bem Mariola
edukacja wczesnoszkolna
Bengier Monika
plastyka, nauczyciel świetlicy
Błachowicz Anna
edukacja wczesnoszkolna
Bochenek-Puławska Magdalena
muzyka, nauczyciel świetlicy
Borowska Anna
język angielski, język polski
Boruta Agata
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Ciosk Mariola
biologia
Czubat Ewa
język niemiecki
Dałek Joanna
matematyka
Dubiński Przemysław
informatyka, technika
Fortuna Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna
Gacka Ewa
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Gądek Zbigniew
przyroda, chemia
Gwiazda Marta
doradztwo zawodowe, nauczyciel wspierający
Ignalska Sonia
nauczyciel świetlicy
Jabłońska Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna
Kędzior Anna
nauczyciel wspierający
Kilian Ewa
wychowanie fizyczne, tyflopedagog, surdopedagog wychowanie do życia w rodzinie
Kowalik – Surma Dominika
historia, wiedza o społeczeństwie
Król Krystyna
 historia
Mikołajczak Maciej
wychowanie fizyczne
Mróz Iwona
edukacja wczesnoszkolna
Nowak Alicja
wicedyrektor, język angielski
Pilawska Karolina
język niemiecki
Pustelnik Agnieszka
nauczyciel specjalista
Rychel Monika
język polski
Siwy Karolina
dyrektor, przyroda, geografia
Suszyńska Dorota
nauczyciel świetlicy
Szmigiel Karolina
język polski
s. Szmigiel Monika
religia
Taraszka Aneta
matematyka, fizyka
Trzęsicka Urszula
przyroda, geografia, technika
Tumas-Matuszewska Izabela
bibliotekarz
Zadroż Ewelina
edukacja wczesnoszkolna
Zatoń Radosław
wychowanie fizyczne
ks. Żuławiński Andrzej
religia