Szkoła Podstawowa nr 8
         im. Jana Pawła II w Będzinie
KADRA PEDAGOGICZNA - 2018/2019


Mariola Kidawa - dyrektor

Krystyna Król - wicedyrektor

Nazwisko i imię Nauczane przedmioty
Adamska Renata
język angielski
Bałaga Bożena
matematyka
Baran Adam
wychowanie fizyczne
Bareła Monika
nauczyciel dzieci przedszkolnych
Bartosik Danuta
zajęcia komputerowe, informatyka, matematyka
Bem Mariola
edukacja wczesnoszkolna
Bengier Monika
plastyka
Błachowicz Anna
edukacja wczesnoszkolna
Borowska Anna
język angielski, język polski
Boruta Agata
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Dreling Magdalena
nauczyciel wspierający
Dubińska Wiesława
język polski
Fortuna Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna
Gacka Ewa
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Gądek Zbigniew
przyroda
Gwiazda Marta
religia, doradztwo zawodowe
Kędzior Anna
nauczyciel wspierający
Kidawa Mariola
dyrektor szkoły, matematyka
Kilian Ewa
wychowanie fizyczne, tyflopedagog, surdopedagog
wychowanie do życia w rodzinie
Kliza Agnieszka
nauczyciel świetlicy
Kowalik - Surma Dominika
historia, wiedza o społeczeństwie
Król Krystyna
z-ca dyrektora, historia
ks. Kuzia Jakub
religia
Lizoń Agata
pedagog
Mikołajczak Maciej
wychowanie fizyczne
Mizera Bartosz
muzyka
Mróz Iwona
edukacja wczesnoszkolna
Nowak Alicja
język angielski
Pilawska Karolina
język niemiecki
Piwoda Agnieszka
nauczyciel dzieci przedszkolnych
Pluta Agnieszka
nauczyciel dzieci przedszkolnych
Pustelnik Agnieszka
nauczyciel specjalista, bibliotekarz
Rędziniak Natalia
nauczyciel świetlicy
Rybarz Kamila
język polski
Rychel Monika
język polski
Szczupider Jolanta
logopeda
Szmigiel Karolina
język polski
Taraszka Aneta
matematyka, zajęcia techniczne
Trzęsicka Urszula
przyroda, geografia, technika
Tumas-Matuszewska Izabela
bibliotekarz
Wątrobska Agnieszka
chemia, fizyka, nauczyciel świetlicy
Włosowicz - Marzec Regina
biologia
Zadroż Ewelina
nauczyciel dzieci przedszkolnych
Zatoń Radosław
wychowanie fizyczne


Powrót do strony głównej