Dwudaniowe obiady wydawane są podczas trzech 20-minutowych przerw.
 
Rodzice dzieci korzystających z obiadów zobowiązani są do zapisu dziecka na nowy rok szkolny.
 
Wpłaty za obiady w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły
lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie
ING Bank Śląski o/Będzin
Nr konta: 81 1050 1227 1000 0023 0093 6008

Tytuł: wpłata za obiady + miesiąc 2020 r. + imię i nazwisko dziecka

Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi 88,00 zł.
 
W przypadku nieobecności dziecka, należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Pierwszym dniem odliczenia jest dzień następny od dnia zgłoszenia. Kwota za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od należności w następnym miesiącu.