KOMUNIKAT DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie, informuje, że w związku z obowiązkiem przejścia placówki na obrót bezgotówkowy wszystkie płatności za żywienie jak również zwroty za niewykorzystane posiłki będą dokonywane na konto.

 

Rodzice dzieci korzystających z obiadów, zobowiązani są do złożenia u wychowawcy klasy lub intendenta, oświadczenia o numerze konta, na które dokonywane będą ewentualne zwroty.

 

Oświadczenie należy wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym i podpisać. W przypadku zmiany numeru konta, rodzice zobowiązani są każdorazowo do wypełniania ww. oświadczenia i przekazywania go intendentowi.

 

Treść oświadczenia będzie dostępna u wychowawcy klasy oraz na stronie internetowej szkoły www.sp8bedzin.pl ,

w zakładce Rodzice, Stołówka szkolna.

 

Rodzice/opiekunowie, nie posiadający konta bankowego mogą wypełnić oświadczenie, podając numer konta, którego właścicielem jest inna osoba, wyrażając jednocześnie zgodę na dokonywanie ewentualnych zwrotów za żywienie, na podane konto.

 

Dzieci, których rodzice/opiekunowie nie złożą oświadczenia do dnia 15 marca 2021 r., od miesiąca kwietnia 2021 r.,

nie będą mogły korzystać z obiadów.

 
 
Dwudaniowe obiady wydawane są podczas trzech 20-minutowych przerw.
 
Rodzice dzieci korzystających z obiadów zobowiązani są do zapisu dziecka na nowy rok szkolny.
 

Wpłaty za obiady w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły
lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie
ING Bank Śląski o/Będzin
Nr konta: 81 1050 1227 1000 0023 0093 6008

Tytuł: wpłata za obiady + miesiąc 2021 r. + imię i nazwisko dziecka

Opłata za obiady w miesiącu maju wynosi 68,00 zł.

UWAGA:  Rodzice dzieci, które mają odpis za obiady z miesiąca marca proszeni są o kontakt z panem intendentem przed dokonaniem wpłaty.

 
W przypadku nieobecności dziecka, należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Pierwszym dniem odliczenia jest dzień następny od dnia zgłoszenia. Kwota za niewykorzystane obiady zostanie odliczona od należności w następnym miesiącu.