Konkurs Międzyszkolny „Będzin w oczach Stanisława Wygodzkiego”

ADRESATAMI konkursu są uczniowie klas 7-8 szkół będzińskich.

CEL KONKURSU to popularyzowanie wiedzy o pochodzącym z Będzina pisarzu Stanisławie Wygodzkim z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy jego śmierci i 115. rocznicy urodzin.

Regulamin konkursu oraz wzory zgody i oświadczenia rodziców dostępne są w załącznikach.

(Na zdjęciu portrety Stanisława Wygodzkiego kolorowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *