dla Mai Gryc z klasy IV a za zajęcie I miejsca w Diecezjalnym konkursie plastycznym w roku setnej rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski na Replikę pomnika Powstańców Górnego Śląska w Sosnowcu.