Zuzanna Szczepańska wykazała się niezwykłym talentem literacko-plastycznym i zajęła III miejsce w II Powiatowym Konkursie z okazji Światowego Dnia Książki i praw Autorskich Czytam, więc jestem, pod patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca. Uczennica otrzymała dyplom oraz nagrodę na gali laureatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !