I.  Organizator :Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie

                                       ul. Orla 4 tel.032 267-47-61

  1.   Termin  konkursu dostarczenie  prac  do  2 grudnia 2022r.  /zapytania, tel.503734139 lub 507074532/
  2.  Cele konkursu:
  3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej  pięknem tradycji świątecznej.
  4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych
  5. Poszukiwanie ciekawych  rozwiązań w przedstawianiu postaci związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

                                             Organizacja i przebieg konkursu

    IV.       Uczestnicy:    Zapraszamy do wykonania  po jednej pracy plastycznej uczniów   

                                                 z klas I, II i III  Szkół  Podstawowych miasta Będzina i wykonania ich  na

                                                terenie  własnej szkoły oraz dostarczenia ich do  Organizatora.

     V.        Technika:   Słuchając muzyki / przesłanej w linkach do regulaminu/,

Uczniowie klas I  wykonują techniką rysunkową  kredkami olejnymi /świecowymi/pracę plastyczną ,której  bohater  jest  związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

Uczniowie klas II  wykonują techniką malarską farbami plakatowymi ,akwarelowymi lub  akrylowymi pracę plastyczną ,której  bohater  jest  związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

 Uczniowie klas III wykonują techniką kolażu  prace plastyczną ,której  bohater  jest  związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

Uwaga! Wybrana postać może być przedstawiona portretem  lub za pomocą scenki rodzajowej.

Postacie związane ze Świętami Bożego Narodzenia rozumiemy: św.Mikołaj, renifer Rudolf Czerwononosy, postaci ze żłobka ,aniołki ,Elfy św.Mikołaja .Po wykonaniu pracy prosimy o podpisanie jaki  bohater świąteczny znajduje się na pracy plastycznej uczestnika .Format prac nie przekraczający A2

    VI. Warunki zgłoszenia:   Wykonane prace  po jednej z każdej kategorii wiekowej

 / łącznie 3szt. z każdej  szkoły/ należy  dostarczyć  do dnia 2 grudnia 2022r.  na adres Szkoła Podstawowa

   nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie ul. Orla 4.

   VII. Ocenie podlegać będą:

  • Kolorystyka i ekspresja.
  • Pomysłowość i estetyka wykonania prac.
  • Dobór  materiałów.
  • Ciekawy sposób przedstawienia postaci.

    Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *