21 listopada nasza szkoła przystąpiła do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. W tym dniu uczniowie byli ubrani na niebiesko i tworzyli w klasach Apel Dziecka do Dorosłych. Podczas lekcji wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące Konwencji Praw Dziecka.